دوشنبه 1 خرداد 1396

عضو هيأت مديره
چاپ
   حمیدرضا  خطیبی
تلفن :  88647182 و 88647022 -021
نمابر : 88647025-021
پست الکترونیک : hkhatibi@banksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 13


کدپستی: 1519662840
حمیدرضا خطیبی(عضو هیات مدیره)
دارای اختیارات مدیرعامل در خصوص اداره امور :
مدیریت امور فناوری اطلاعات (اداره کل توسعه فناوری اطلاعات ، اداره کل زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات) ، اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی ، اداره کل بازاریابی ، اداره کل هماهنگی ناحیه سه