شنبه 9 اردیبهشت 1396

عضو هيأت مديره
چاپ
   سیدمهدی حسینی
تلفن :  
نمابر : 
پست الکترونیک : m.hoseini@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 13


کدپستی: 1519662840
سیدمهدی حسینی (عضو هیأت مدیره)
دارای اختیارات مدیرعامل در خصوص اداره امور :
مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی ﴿اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد ،‌ اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی ، اداره کل تشکیلات و روشها﴾ ، مدیریت امور مالی و سرمایه گذاری ﴿اداره کل حسابداری و بودجه ، اداره کل خزانه داری و مبادلات ، اداره کل مدیریت سرمایه گذاری و امور سهام﴾