شنبه 7 اسفند 1395

عضو هيأت مديره
چاپ
   عیسی  کاظم نژاد
تلفن :  5-88647174 - 021
نمابر : 88647034 - 021
پست الکترونیک : kazemnezhad@banksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 13


کدپستی: 1519662840
عیسی کاظم نژاد(عضو هیات مدیره)
دارای اختیارات مدیرعامل در خصوص اداره امور :
مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی (اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد ، اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی ، اداره کل تشکیلات و روشها) ، اداره کل موظفین ، اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی ، اداره کل هماهنگی ناحیه چهار ، اداره کل هماهنگی ناحیه پنج