شنبه 7 اسفند 1395

عضو هيأت مديره
چاپ
   حامد  هیئت داودیان
تلفن :  88646827 و 88646824 - 021
نمابر :  88646860 - 021
پست الکترونیک : heiat@banksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 13


کدپستی: 1519662840
حامد هیئت داودیان (عضو هیات مدیره)
دارای اختیارات مدیرعامل در خصوص اداره امور :
مدیریت امور اعتباری (اداره کل بررسی طرح ها و نظارت ، اداره کل تسهیلات) ، مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات (اداره کل امور دعاوی ، اداره کل پیگیری وصول مطالبات ، اداره کل حقوقی و قراردادها) ، اداره کل مهندسی ساختمان ، اداره کل پشتیبانی و خدمات ، اداره کل هماهنگی ناحیه دو