اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 29 بهمن 1397

مدیریت امور مناطق شرق كشور

چاپ

مدیریت امور مناطق شرق کشور

نام مدیرعامر ولی
تلفن88646896 - 021
نمابر88646884 - 021
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1

معاونین

ابراهیم حکیم فعال
علیرضا محمودی
علی مهرآوری

مسئول روابط عمومی منطقهحسین درستکار
تلفن35241885 - 021

اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها، همگام با سیاستهای اولیاء بانک؛ ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش، جهت تصویب هیئت مدیره .