سه شنبه 26 دی 1396

شعبه مستقل نگين سپه
چاپ
نام مدیر : نیره  رجب پور طرقی
تلفن : 52 الی 88647050 -021
نمابر : 88647054-021
پست الکترونیک :

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه همکف


کدپستی: 1519662840

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی شعبه:  

تلفن :  

----------------------------------------معاونین :


 

 

 

 


فاطمه مژگان  زمانی

محمدرضا  خوش کنش

 

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و...  انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .