بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی
چاپ
نام سرپرست : محمود  یعقوبی
تلفن : 88190817 و 88190816-021
نمابر : 88190811-021
پست الکترونیک : sep_aml@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 7


کدپستی: 1519662840

معاونین :


 

 


حجت  زحمتی‌هوجقان

حمیدرضا  طارمی

 


 


اهم وظایف :

نظارت بر رعایت تمامی سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت سازمان و حصول اطمینان از انطباق آن ها با قوانین، مقررات و استانداردهای تعیین شده توسط مبادی ذی ربط. کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.