بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 29 تیر 1397

اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی
چاپ
نام سرپرست : محمود  یعقوبی
تلفن : 88190817 و 88190816-021
نمابر : 88190811-021
پست الکترونیک : sep_aml@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 7


کدپستی: 1519662840

معاونین :


 

 


حمیدرضا  طارمی

بیژن  محمدی

 


 


اهم وظایف :

کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی .