بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 27 تیر 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > جزئیات خدمات ارزی

خدمات ارزی


حساب های ارزی سرمایه گذاری مدت دار
حساب های قرض الحسنه جاری ارزی
حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی

 

محاسبه سود سپرده های ارزی

یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در جهان کاربرد فراوانی دارد. اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده، در مدت معین اقدام به پرداخت به او بنماید.
ادامه

حواله ارزی صادره outward transfers
حواله ارزی وارده inward transfers

وصول چک های ارزی عهده سایر بانک های داخلی در چهارچوب مقررات بانکی و پس از افتتاح حساب ارزی امکان پذیر است.