بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 4 خرداد 1397

خدمات ریالی


قرض الحسنه
عقود مبادله ای
                    فروش اقساطی
                    سلف
                    جعاله
                    اجاره به شرط تملیک
                    مرابحه
                    خرید دین
عقود مشارکتی
                    مشارکت مدنی
                    مضاربه
                    اعتبار در حساب جاری
عقود تعهدی
                    گشایش اعتبار اسنادی
                    ضمانت نامه‌های ریالی
استعلام ضمانتنامه / اعتبار اسنادی
نرخ سود تسهیلات
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده کوتاه مدت عابربانک
سپرده کوتاه مدت ویژه
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
طرح سپرده امید سپه
  
نرخ سود علی الحساب سپرده ها


ضمانت نامه بانکی قراردادی است که به درخواست متقاضی صادر می‌شود و به موجب آن بانک متعهد می‌شود در صورت درخواست ذینفع، طبق متن ضمانت نامه، وجه آن را به وی پرداخت نماید.
انواع ضمانت‌نامه:
1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده.
2- ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد( ضمانت نامه حسن انجام کار).
3- ضمانت نامه پیش پرداخت.
4- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان.
5- ضمانت نامه تعهد پرداخت.
6- ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا.
7- سایر ضمانت نامه های متفرقه جهت ارائه به دادگاهها، وزارت آموزش عالی، اداره وظیفه عمومی و...
ادامه