بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی
چاپ
نام مدیر : محمد  یونسی
تلفن :
نمابر :
پست الکترونیک : younesi@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه


کدپستی: 1519662840
معاونین :

 

 


زهره  انوری

محمد  متین

سیاوش  میرزائی کوتنائی

 

 


اهم وظایف :

کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.