شنبه 28 مرداد 1396

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی
چاپ
نام مدیر : محمد یونسی
تلفن : 
نمابر : 
پست الکترونیک : younesi@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه


کدپستی: 1519662840


اهم وظایف :

کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.