یکشنبه 26 آذر 1396

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی
چاپ
نام مدیر : محمد  یونسی
تلفن :
نمابر :
پست الکترونیک : younesi@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه


کدپستی: 1519662840
معاونین :


 

 


زهره  انوری

 

 

 

 


اهم وظایف :

کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.