بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت امور مناطق تهران و شعب ممتاز مستقل
چاپ
نام مدیر :  علی  صادقی
تلفن : 
نمابر :  
پست الکترونیک : 

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1


کدپستی: 1519662840

معاونین :

 

 

 


بهزاد  ایازیان ماوی

جواد  غیاثوند 


اهم وظایف :

ابلاغ خط مشی ها و سیاستها، همگام با سیاستهای اولیاء بانک؛ ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش، جهت تصویب هیئت مدیره .