بانک سپه

پرچم ایران
پنجشنبه 22 آذر 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > درباره بانک > واحدهای سازمانی > ادارات تحت نظارت مدیرعامل > اداره کل گزینش

اداره کل گزينش
چاپ
نام مدیر : حسن  فتح خواه
تلفن : 61 الی 66717259 -021
نمابر : 66717277-021
پست الکترونیک : 
نشانی : تهران، میدان فردوسی، ضلع جنوب غربی، جنب بانک سپه شعبه فردوسی
کدپستی: 1131964713
معاونین :


 

 

 

مسعود  لوایی یانسی


 

 

 


اهم وظایف :

فرآیند کاری مرتبط با بررسی و تائید صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود به بانک تا مرحله قطعیت اشتغال.