بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

شماره حساب کمکهای خیرخواهانه مردمی در بانک سپه
چاپ

موضوع / نام دارنده حساب

شماره حساب

نام شعبه

کد شعبه

شماره شبا

کمیته امداد امام خمینی (ره) - کمکهای مردمی

1177301920207IR240150000001177301920207

سازمان بهزیستی کل کشور - مشارکتهای مردمی

5153459001003IR170150000005153459001003

سازمان جمعیت هلال احمر ایران

 99999

بازار تهران

0002

IR680151000000020000099999موضوع / نام دارنده حساب

شماره حساب

نام شعبه

کد شعبه

شماره شبا

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

1351800087201

حسابهای متمرکز


IR930150000001351800087201

گروه بانوان نیکوکار (کهریزک تهران)

148986

شمیران

192

IR680151000001920000148986

مؤسسه کولوستومی ابکار (انجمن خیریه استومی ایران)

188852

بیهقی تهران

2000

IR340151000020000000188852

مؤسسه خیریه معلولین ذهنی وحدت

1245333333301

حسابهای متمرکز


IR770150000001245333333301

آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

1248301531402

حسابهای متمرکز


IR370150000001248301531402

مؤسسه توانبخشی بچه های آسمان کامران

0569300371408

حسابهای متمرکز

0569

IR300150000000569300371408موضوع / نام دارنده حساب

شماره حساب

نام شعبه

کد شعبه

شماره شبا

ستاد بازسازی عتبات عالیات

110

متمرکزستاد اربعین حسینی

561844444405

متمرکز


IR830150000000561844444405