پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

اداره کل مهندسی ساختمان
چاپ
نام مدیر : سیدعلیرضا  هاشمی
تلفن : 14-88647112-021
نمابر : 88647121-021
پست الکترونیک : office-construction@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 8


کدپستی: 1519662840

معاونین :


 

 

 


صادق  پیغمبری

احمد  جعفری

 

 

 


اهم وظایف :

مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور ساختمانی ، تاسیساتی و تعمیراتی ساختمان های بانک ، تهیه طرحهای ساختمانی و تاسیساتی برای احداث ، نوسازی و بازسازی ساختمان های بانک ، انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم قراردادهای ساختمانی ، تاسیساتی و تعمیراتی ساختمانهای بانک با پیمانکاران و مشاوران.