بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی
چاپ
نام مدیر : محمد  رجبی
تلفن : 32 الی 88646831-021
نمابر : 88646842-021
پست الکترونیک :

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 9


کدپستی: 1519662840

معاونین : 

 

 


امیر  شهرکی

مریم  کمرئی

مریم  میهنی 

 

 


اهم وظایف :

بررسی و انجام پژوهش در زمینه تمامی امور بانکی بر اساس اولویت واهداف و استراتژی بانک و ارائه راهکار اجرایی، بررسی و شناسایی انواع ریسک در فعالیت های بانک برابر با استانداردهای جهانی و محاسبه هزینه های ناشی از عدم کنترل ریسک های شناسایی شده و پیشنهاد راهکارهای مدون برای کنترل ریسک و همچنین تطبیق مفاد بخشنامه های بانک در زمینه‌های مختلف با قوانین، مقررات و ضوابط داخلی و بین المللی؛ ایجاد بستر لازم برای انگیزش همکاران و مشتریان بانک سپه به ارائه ایده‌ها و پیشنهادهای خلاقانه در جهت بروز استعدادها، خلاقیت‌ها و توانایی‌هایی بالقوه و بررسی و اجرای پیشنهادهای واصله به منظور ارتقای کارآمدی سازمان و بهبود مستمر.