بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

اداره کل خزانه داری و مبادلات
چاپ
نام مدیر : علیرضا  حاجی آقابزرگی
تلفن : 66745405 و 66744919 -021
نمابر : 66745189-021
پست الکترونیک : 
نشانی : تهران، میدان امام خمینی، شعبه مرکزی بانک سپه، طبقه سوم

کدپستی: 1136955611

معاونین :

 

 


محمد  جوانمردان

مجتبی  فروتن

محرمعلی  یزدانی

 

 


اهم وظایف :

مدیریت وجوه نقد بانک، مدیریت و انجام امور مربوط به نظام جامع پرداخت، حضور مستمر در بازار بین بانکی ریالی، مدیریت و انجام امور مربوط به سامانه چکاوک، مدیریت و انجام امور مربوط به چکهای مسافرتی و اوراق بهادار، مدیریت و نظارت بر امور مربوط به صندوق امانات، مدیریت و نظارت بر عملیات قبوض الکترونیک، مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال وجوه از درگاه اینترنت، مدیریت و نظارت بر کلیه امور اجرایی حسابهای جاری طلایی، مدیریت و نظارت بر سیستم شتاب بانک، کنترل و نظارت بر امور مراودات مشتریان و رفع اختلافات احتمالی در حساب‌های متمرکز بانک.