یکشنبه 29 بهمن 1396

اداره کل حوزه مدیریت عامل و هیئت مدیره
چاپ
نام مدیر : فرزاد  امیری
تلفن : 84433134-021
نمابر : 88647028-021
پست الکترونیک :

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 12


کدپستی: 1519662840

معاونین :

 

 

 


رضا  شش پری

حسین  صادقی

 

 

 


اهم وظایف :

سرپرستی، هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام کلیه امورحوزه مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره .