بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

اداره کل پشتیبانی و خدمات
چاپ
نام مدیر : محمدحسین  ایرانمنش
تلفن : 2 - 84434001-021
نمابر : 84434050-021
پست الکترونیک : m.iranmanash@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 3


کدپستی: 1519662840

معاونین : 


احسان  بیطرف

ابراهیم  صادقی فرد

منصور  عربیان


 


اهم وظایف :

مدیریت و تدوین برنامه های راهبردی در امور مربوط به پشتیبانی و خدمات، نظارت و کنترل بر عملکردهای مدیریت شعب پیرامون اموال منقول و غیرمنقول بانک، تهیه مقدمات تشکیل کمیسیون معاملات و برگزاری مناقصات و مزایده ها و انعقاد قراردادها، تهیه و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز واحدهای بانک.