سه شنبه 29 اسفند 1396

اداره کل حسابداری مالی و بودجه
چاپ
نام مدیر : سیدحجت  موسوی مهربانی
تلفن :  84433140-021
نمابر :  88647092 و 88647040-021
پست الکترونیک : accounts@banksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 10


کدپستی: 1519662840

معاونین : 


 


محمدرضا  شلالوند

شکور  حسن زاده میرحسینلو

مجید  زهری


 


اهم وظایف :

طراحی، تنظیم و استقرار سیستم صحیح حسابداری بانک مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات مربوطه، تولیت امور حسابداری بانک، تهیه گزارش های مالی، تهیه و تدوین دستورالعمل های حسابداری ریالی، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها، پیش­بینی و تنظیم بودجه سالانه بانک و نظارت بر هزینه­های عملیاتی، کنترل اقلام ترازنامه، ثبت ونگهداری اطلاعات پرداختهای پرسنلی.