بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 29 تیر 1397

اداره کل حسابداری مالی و بودجه
چاپ
نام مدیر : سیدحجت  موسوی مهربانی
تلفن :  88317118-021
نمابر :  883252480-021
پست الکترونیک : accounts@banksepah.ir

نشانی : تهران، ضلع جنوبی میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان کریم خان، ساختمان فوقانی شعبه هفتم تیر، طبقه 5


کدپستی: 

معاونین : 


 


محمدرضا  شلالوند

شکور  حسن زاده میرحسینلو

مجید  زهری


 


اهم وظایف :

طراحی، تنظیم و استقرار سیستم صحیح حسابداری بانک مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات مربوطه، تولیت امور حسابداری بانک، تهیه گزارش های مالی، تهیه و تدوین دستورالعمل های حسابداری ریالی، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها، پیش­بینی و تنظیم بودجه سالانه بانک و نظارت بر هزینه­های عملیاتی، کنترل اقلام ترازنامه، ثبت ونگهداری اطلاعات پرداختهای پرسنلی.