شنبه 28 مرداد 1396

اهداف، مأموریت و چشم انداز بانک سپه
چاپ
چشم‌انداز بانک سپه
کسب این امتیاز که انتخاب اول مشتریان باشیم.
 
مأموریت بانک سپه
بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی تلاش می‌کند تا با تکیه بر دانش و تجربه بانکی گسترده در ورود به عرصه‌های نوین بانکی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی در ایران و بازارهای بین‌المللی در اعتلای نظام اقتصادی کشور فعالانه مشارکت کند.
بانک سپه، رشد و تعالی خود را در بیشینه‌سازی منافع مشتریان و بانک، پیشرویی در ارائه محصولات و خدمات متنوع و نوین، مدیریت بهینه تجهیز و تخصیص منابع به پشتوانه توسعه سرمایه انسانی و نهادینه‌سازی رویکردهای نوین مدیریت علمی و حرفه‌ای در بانک می‌داند.
این بانک با پایبندی به اصول بانکداری بدون ربا، اصول حرفه‌ای مشتری‌مداری و اطمینان در اجرای اصول امنیت اطلاعات در امور بانکی و حمایت از ارتقای سطح رفاه جامعه، درصدد ایجاد تصویری مثبت و مطلوب در اذهان عمومی است.
 
ارزش‌های محوری بانک سپه
 - اعتلای بانکداری اسلامی و تقید به احکام شریعت (عقود)
 - عدالت محوری و رعایت انصاف
 - حفظ کرامت و منزلت انسانی
 - پایبندی به اخلاق حرفه ای، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی
 - مشاور امین مردم و مشتریان
 - رضایتمندی و خشنودی مشتری
 - کارگروهی و مشارکت جمعی
 - سرعت، دقت و کیفیت در ارائه خدمات
 - روزآمدی، نوآوری و رقابت‌پذیری
 - امنیت و حفظ اسرار مشتریان
 
سیاستهای بانک سپه
چاپ
سیاستهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک سپه

براساس قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن و نیز قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه سیاستهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به شرح ذیل به اطلاع می رساند:
 
 * براساس ماده ٧ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی مکلّف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل، در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
     تبصره: تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب- ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین نامه مصوّب هیأت وزیران.
ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
ه - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن.
 * براساس ماده 19 قانون آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، وظایف افراد یا واحدهای مسؤول مبارزه با پولشویی به شرح زیر می باشد:
الف- بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب- ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی، بدون اطلاع ارباب رجوع.
ج- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می کنند، به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند.
ز - صدور بخشنامه های لازم، درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط- تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه ذی ربط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ک - نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع، درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
همچنین، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1394/11/13 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/12/13 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
لذا به منظور مطالعه کلیه مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی مربوطه و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به پایگاه اطلاع رسانی مبارزه با پولشویی بانک سپه به نشانی اینترنتی www.BankSepah.ir/AML مراجعه نمایید.