بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 6 خرداد 1397

منتخب اخبار رسانه ها
Rss
معاون نظارتی بانک مرکزی
08:17:16 1393/02/14
پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام حذف کامل موسسات پولی غیرمجاز از شبکه بانکی کشور تا پایان سال جاری، گفت: از آنجا که حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده های یکسال و بیشتر22 درصد تعیین شده، هرگونه تبلیغ و پرداخت سود بیش از این رقم خلاف قانون است به طوری که با متخلفان از این قانون برخورد خواهد شود.
 
محاسبه سود علی الحساب سپرده ها
* مبالغ به ریال
نوع سپرده:
مبلغ: