پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

اداره کل هماهنگی ناحیه یک
چاپ
نام مدیر : سیدمحمدعلی  فتاحی
تلفن : 88646848-021
نمابر : 88190855-021
پست الکترونیک : 

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1


کدپستی: 1519662840
معاونین :


 

 


علیرضا  محمودی

 

 

 

 


اهم وظایف :

ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیأت مدیره .