بانک سپه

پرچم ایران
پنجشنبه 3 خرداد 1397

مدیریت امور مناطق ناحیه دو
چاپ
نام مدیر : علی  صادقی
تلفن :
نمابر :
پست الکترونیک : 

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1


کدپستی: 1519662840
معاونین : 

 


بهزاد  ایازیان ماوی

سیاوش  میرزائی کوتنایی 

 

 

 


اهم وظایف :

ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیأت مدیره .