بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

اداره کل حسابداری مدیریت و کنترل ریسک
چاپ
نام مدیر : مرتضی  افشون
تلفن : 88317118 و 88320824-021
نمابر : 88325248-021
پست الکترونیک : afshoun@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی، کوچه عارف ادیب، پلاک 23، طبقه 5


کدپستی: 1584895611

معاونین :


 

 

 


شهرام  احمدی سلمانی 

 

اهم وظایف :

جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل ایجاد هزینه ، محاسبه و اندازه گیری بهام تمام شده خدمات و محصولات ، تجزیه و تحلیل وضعیت مالی رقبا ، محاسبه و تحلیل نسبت کفایت سرمایه ، بررسی و تحلیل صورتهای مالی بانک، تهیه و تدوین الگویی مناسب برای مدیریت بهینه دارایی و بدهی شامل مدیریت نقدینگی و نرخ سود و... ، شناسایی و اندازه گیری ریسک های مرتبط با فعالیت های بانک.