بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی
نام مدیر : سیدعلیرضا  هاشمی
تلفن : 84433054 و 88647181-021
نمابر : 86088308-021
پست الکترونیک : 

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 12

کدپستی: 1519662840
اهم وظایف :

ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.