بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 4 خرداد 1397

حساب سپرده قرض الحسنه جاری طلائی
چاپ
 
     حساب قرض الحسنه جاری طلایی
 
حساب جاری طلایی در ردیف حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری است و به عنوان حساب دوم کارت عابربانک تعیین گردیده است. این حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل افتتاح می باشد. همچنین اشخاص می توانند به صورت مشترک حساب افتتاح نمایند و کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه، واگذاری بروات، صدور حواله، دریافت دسته چک و غیره را در شعب متصل به شبکه جاری طلایی (شبکه پاس) انجام دهند.
همچنین امکان انتقال وجه از حساب جاری طلایی به حساب عابربانک متصل به آن از طریق دستگاه های خودپرداز بانک سپه  و نیز امکان برداشت مستقیم از حساب جاری طلایی به وسیله کارت عابربانک متصل به آن، فعال می باشد.
 
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
2- نداشتن سابقه چک برگشتی متقاضی و اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز برای اشخاص حقوقی.
3- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد. پزشکان با ارائه کارت نظام پزشکی نیازی به معرف ندارند.
3- دارا بودن حساب عابربانک و یا افتتاح همزمان حساب عابربانک و حساب جاری طلائی.
4- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب، برای اشخاص حقیقی 1.000.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 2.000.000 ریال می باشد.
5- نداشتن بدهی غیرجاری در شبکه بانکی.
6- برای کلیه عملیات بانکی اخذ «شماره مشتری» الزامی می باشد.
 
مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).
 
سایر موارد :
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.