دوشنبه 28 اسفند 1396

حوالجات
چاپ
 
     حوالجات
 
یکی از مهمترین خدمات گسترده بانک درسطح کشور درخصوص مبادلات پولی صدور حواله است و به لحاظ وسعت برد و ارتباط با اقشار جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. وجوه دریافتی ازمشتریان به سایر شعب بانک سپه در اقصی نقاط کشور به صورت تلفنی (در اسرع وقت) ارسال می شود.