بانک سپه

پرچم ایران
پنجشنبه 3 خرداد 1397

تلفنبـانک
چاپ

     تلفنبانک سپه
 
«تلفنبانک» سامانه ای است که مشتریان به وسیله آن می توانند خدمات الکترونیک بانکی را از طریق تلفن ثابت در طول شبانه روز دریافت نمایند. شماره تلفنبانک سپه برای حسابهای متمرکز 64058 (021) است.همچنین از طریق سامانه ارتباط با مشتربان بانک سپه به شماره تماس 1557، امکان اتصال به سامانه تلفنبانک مقدور می باشد.
 
 خدمات و مزایا:
1- اطلاع از موجودی (حساب‌ها و کارت های سپه)
2- اطلاع از سه گردش آخر حساب و دریافت صورت حساب از طریق نمابر
3- پرداخت قبوض (حساب‌ها و کارت های سپه)
4- اعلام مفقودی کارت سپه
5- خرید شارژ تلفن همراه (حساب‌ها و کارت های سپه)
6- دریافت اطلاعات قبوض پرداختی از طریق حساب سپه
7- خدمات چک برای حساب‌های جاری (دریافت اطلاعات آخرین چک‌های مفقودی، برگشتی و وصول‌شده و...)
8- اطلاع از گردش به‌خصوص یا پیگیری شماره چک
9- اطلاع از آخرین تاریخ ورود به سیستم تلفن‌بانک
10- اطلاع از شماره حساب در فرمت شبا
11- اطلاع از شماره سریال کارت
12- دریافت گردش یارانه
13- امکان تغییر رمز
توجه:
شایان‌ ذکر است با عنایت به اینکه امکان صدور رمز دوم (انجام تراکنش‌های مالی) برای مشتریان حقوقی و حساب‌های اشتراکی نیز فعال شده است؛ لذا ضروری است تمامی امضاء‌داران مجاز یا کلیه شرکا برای ارائه درخواست و بهره‌مندی از خدمات سامانه‌های غیر حضوری (صدور مجدد رمز اول و دوم ثابت، فعال یا غیر فعال‌سازی سرویس‌ها، فعال یا غیر فعال‌سازی نوع تأیید برداشت، تعیین سقف برداشت) به شعبه افتتاح‌کننده حساب خود، مراجعه نمایند.
 
شرایط استفاده:
1- دارا بودن شماره حساب (متمرکز یا غیرمتمرکز) و یا شماره کارت در بانک سپه
2- در صورت در اختیار داشتن شماره حساب، دارا بودن رمز اول به منظور ورود به سامانه تلفن بانک و دریافت خدمات غیرمالی همچون اطلاع از موجودی، دریافت صورتحساب و... و رمز دوم به منظور انجام تراکنش های مالی همچون پرداخت قبض و خرید شارژ و در صورت در اختیار داشتن شماره کارت بانک سپه، دارا بودن رمز دوم به منظور دریافت برخی از خدمات
توجه: دارندگان حساب های غیرمتمرکز بانک سپه صرفا امکان دریافت رمز اول و انجام خدمات غیرمالی را در سامانه تلفن بانک دارند.
 
مراحل فعالسازی تلفنبانک سپه:
1. تکمیل فرم درخواست (در صورتی که متقاضی استفاده از رمز دوم متغیر از طریق پیامک هستید؛ این درخواست را در فرم مربوطه قید نمائید)
2. دریافت رمز از شعبه
3. تماس با تلفنبانک سپه