بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه آذریايجان شرقی
چاپ
نام مدیر : نادر  سلیمانی
تلفن : 33384901 و 33384976-041
نمابر : 33363778-041
پست الکترونیک :  eazarbijan@banksepah.ir
نشانی : تبریز، چهارراه آزادی

کدپستی: 5154995367

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  محمدامین  نجفی علمداری

تلفن :   33363756-041

----------------------------------------معاونین :
 

 


ابراهیم  جمشیدی بهروز  سینائی غلامرضا  قنبری

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.