بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه اردبيل
چاپ
نام مدیر : سجاد  قربانزاده
تلفن : 33728720 و 33728730-045
نمابر : 33727778-045
پست الکترونیک : ardebil@banksepah.ir
نشانی : اردبیل، انتهای خیابان حافظ

کدپستی: 5615784835

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  علیرضا  اسلام نواز

تلفن :   33729438-045

----------------------------------------معاونین :

 

 

 

 

 


ضیا  محمدی

 

 

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.