بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه اصفهان
چاپ
نام مدیر : حمیدرضا  باقری
تلفن : 32330024-031
نمابر : 32332093-031
پست الکترونیک : esfahan@banksepah.ir
نشانی : اصفهان، خیابان استاد مطهری، جنب سینما قدس

کدپستی: 8133737331

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه: عباس  تنورساز

تلفن :   32331742-031

----------------------------------------معاونین :


 

 

 علی اصغر  حدیدی

محمود  عباسی

غلامرضا  کریمی

منصور  نیکوبیناهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.