بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه بوشهر
چاپ
نام مدیر :  فاضل  کاویانی
تلفن : 33320327-077
نمابر : 33322921-077
پست الکترونیک : boushehr@ebanksepah.ir
نشانی : بوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بسیج مرکزی

کدپستی: 7515758958

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  مجتبی  احمدی

تلفن :   33343281-077

----------------------------------------


فاضل کاویانی

معاونین :


 

 


محمدحسن  ایران پور

امیر  کشتکار


 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.