بانک سپه

پرچم ایران
سه شنبه 20 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی
چاپ
نام مدیر :  اسد  بهلگردی
تلفن : 32387112-056
نمابر : 32387150-056
پست الکترونیک : khorasanj@banksepah.ir
نشانی : بیرجند ، حاشیه میدان طالقانی

کدپستی: 9719693511

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  نغمه  صلواتی نژاد

تلفن :   32387124-056

----------------------------------------معاونین :

 

 

 


محمدحسین  چهاردهی

حسین  محمدپور


 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.