بانک سپه

پرچم ایران
سه شنبه 20 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی
چاپ
نام مدیر : کیومرث  مهدوی میلانی
تلفن : 31885 و 38420076 و 38421550-051
نمابر : 38421551-051
پست الکترونیک :
نشانی : مشهد، خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان طالقانی

کدپستی: 9176753673

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  پیمان  خدیر

تلفن :   38440260-051

----------------------------------------معاونین :

 

 


حسین  اسماعیلی مقدم

محمد  معین

سیداکبر  موسویان فرد

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.