بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی
چاپ
نام مدیر : مظاهر  ابراهیمی
تلفن : 32248333-058
نمابر : 32238814-058
پست الکترونیک : ict_khorasansh@banksepah.ir
نشانی : بجنورد، خیابان شهید بهشتی شمالی

کدپستی: 9415763541

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  الهام  ربیعی

تلفن :   32238804-058

----------------------------------------معاونین :

 

 

 


حمید  جعفری

احسان  شیرپور


 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.