سه شنبه 26 دی 1396

مدیریت شعب منطقه خوزستان
چاپ
نام مدیر : سعید منصوریان طبائی
تلفن : 32213824-061
نمابر : 32213822-061
پست الکترونیک : khoozestan@banksepah.ir
نشانی : اهواز، خیابان سلمان فارسی، بین حافظ و کتانباف

کدپستی: 6193944346

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  حسن  نیک بیان

تلفن :   32237485-061

----------------------------------------معاونین :

 

 


 


احمد  امیرنیا

  اکبر  حقیقت

  علی  محمدزاده داودی

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.