بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه سمنان
چاپ
نام مدیر : ابوالقاسم  چتری
تلفن : 33332359-023
نمابر : 33340189-023
پست الکترونیک : semnan@banksepah.ir
نشانی : سمنان، بلوار 17 شهریور

کدپستی: 3518784568

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  مصطفی  سراج کوهی مقدم

تلفن :   33332640-023

----------------------------------------معاونین : 

 


مرتضی  باطبی

حسن  همتیان

 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.