یکشنبه 30 مهر 1396

مدیریت شعب منطقه سيستان و بلوچستان
چاپ
نام مدیر : محمدحسن  براتی
تلفن : 3237888 و 3236888-0541
نمابر : 3218941-0541
پست الکترونیک : sistan@banksepah.ir
نشانی : زاهدان، خیابان شریعتی

کدپستی :  9813694485

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  

تلفن :   3219026-0541

----------------------------------------معاونین : 

 

 

علیرضا  جعفری 

احمد  صفاری

 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.