بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه فارس
چاپ
نام مدیر : سعید  منصوریان طبائی

تلفن : 32301643 و 32301540-071

نمابر : 32304861-071
پست الکترونیک : fars@banksepah.ir
نشانی : شیراز، بلوار زند، جنب بیمارستان شهید فقیهی

کدپستی: 7134846968

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه: کامران  دوکوهکی

تلفن : 32308494-071

----------------------------------------معاونین :
 

 


رضا  فتحی

بیژن  محسنی

محمدحسین  مسعودی

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.