بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه البرز
چاپ
نام مدیر : رمضان  همتی باغبانانی

تلفن : 32219550-026

نمابر : 32219551-026
پست الکترونیک : alborz@banksepah.ir
نشانی : کرج، چهارراه دانشکده
کدپستی: 3158843184
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی منطقه:  حسن  دین محمدی
تلفن :   32209393-026
----------------------------------------
معاونین :

 

 

 

 

سیدناصر  مویدی
فرهاد  میرابی


 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.