پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

مدیریت شعب منطقه کردستان
چاپ
نام مدیر : علیرضا  آئینی
تلفن : 33284300-087
نمابر : 33285470-087
پست الکترونیک :
نشانی : سنندج، میدان آزادی

کدپستی: 6613714574

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  بابک  اعتمادی

تلفن :    33286842-087

----------------------------------------معاونین :

 

 

 


بهمن  امانی

علی  رستمی

 

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.