بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه کردستان
چاپ
نام مدیر : علیرضا  آئینی
تلفن : 33566592-087
نمابر : 33566593-087
پست الکترونیک :
نشانی : سنندج، بلوار شبلی، میدان امام شافعی، بلوار شهید چمران

کدپستی: 6619773543

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  بابک  اعتمادی

تلفن : 125 داخلی 33566596-087

----------------------------------------معاونین :

 

 

 


بهمن  امانی

علی  رستمی

 

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.