چهارشنبه 27 دی 1396

مدیریت شعب منطقه كهگيلويه و بويراحمد
چاپ
نام مدیر :  مهرعلی  برماس
تلفن : 33232794-074
نمابر : 33232796-074
پست الکترونیک :
نشانی : یاسوج، فلکه ساعت، خیابان سردار جنگل جنوبی

کدپستی: 7591898971

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  سلیمان  یاری جو

تلفن :   33232802-074

----------------------------------------معاونین : 

 

 


شاهرخ  امیریان کردلاغری 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.