شنبه 7 اسفند 1395

مدیریت شعب منطقه گلستان
چاپ
نام مدیر : غلامرضا  خموشی
تلفن : 32424500 و 32421812-017
نمابر : 32422100-017
پست الکترونیک : golestan@banksepah.ir
نشانی : گرگان، فلکه مازندران

کدپستی: 4918676769

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه: جواد  قربان زاده

تلفن :   32421810 -017

----------------------------------------معاونین :

 

 

 

 


 مختار  رجبی

 فیروز  یازرلو

 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.