بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه گلستان
چاپ
نام مدیر : غلامرضا  خموشی
تلفن :  32360945-017
نمابر : 32360937-017
پست الکترونیک : golestan@banksepah.ir
نشانی : گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، نبش خیابان عدالت 21

کدپستی: 4917753542

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه: جواد  قربان زاده

تلفن :   32360944 -017

----------------------------------------معاونین :

 

 

 

 


 مختار  رجبی

 فیروز  یازرلو

 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.