پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

مدیریت شعب منطقه گيلان
چاپ
نام مدیر : اسداله  خودستانی
تلفن : 33224900-013
نمابر : 33247070-013
پست الکترونیک : gilan@banksepah.ir
نشانی : رشت، خیابان مطهری

کدپستی: 4133974933

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  سیداسماعیل  دادگران

تلفن :   33247879-013

----------------------------------------معاونین :

 

 

 

 


سلیمان  گل محمدی

 محمدباقر  نوریانی

 

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.