بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه مازندران
چاپ
نام مدیر : مظاهر  ابراهیمی
تلفن : 33329000-011
نمابر : 33328015-011
پست الکترونیک : mazandaran@banksepah.ir
نشانی : ساری، نبش خیابان قارن و فرهنگ
کدپستی: 4848679198
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی منطقه:  سیدمهدی  هاشمی
تلفن :   33325044-011
----------------------------------------
معاونین :

 

 

 

تقی  ابوزاده جویباری

اسماعیل  اکبری

ناصر  مستانی شیرازی

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.