بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه مركزی
چاپ
نام مدیر : امراله  زند
تلفن : 32228800 و 32224747-086
نمابر : 32225028-086
پست الکترونیک : markazi@banksepah.ir
نشانی : اراک، خیابان شهید رجائی، نبش کوچه وزیری
کدپستی: 3813996781
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی منطقه:  ابراهیم  امینی
تلفن :   32231519-086
----------------------------------------
معاونین : 

 

غلامحسین  امینی

 رحمت اله  حمیدی

 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.