بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه هرمزگان
چاپ
نام مدیر : بابک  جاویدی
تلفن : 32245498-076
نمابر : 32245487-076
پست الکترونیک : hormozgan@banksepah.ir
نشانی : بندرعباس، چهارراه مرادی

کدپستی: 7913956419

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  داریوش  مارزی

تلفن :   32231758-076

----------------------------------------معاونین :


 

 

 

 


سلیمان  اسدی الوستانی

مجید  امینی نیا

 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.